Laajko laali potera (लाजको लाली पोतेर)


(लाज्को लाली पोतेर आइदेउन
पृत्को बिहान ओधी छैदेउन) २

(मोहनी मुस्कान लिपेर आउँदा) २
(मायाको मुहान बोकी ल्याइदेउन) २

(मनको फुला साचेर आइदेउन
मायाको माल गासेर लाईदेउन) २

(दुखको कादा फालेर अब) २
प्रेमको कसम हसेर खाइदेउन
हसेर खैदेउन
कोप्यृघ्त् व्व्व्।स्म्स्ल्यृक्स्।कोम्

मिलन्को घुम्तो ओधी आइदेउन
बाटस्को बाटो गरी छैदेउन

(पिदको पहाद फोरेर आजै) २
(मायालु सुबस बनी छैदेउन) २

(मनको क्षितिज कतेर आइदेउन
मुतुको दैलो थेल्नलाई आइदेउन) २

(नतको माला उनेर अहिएलेइ) २
खुशीको भैलो खेल्नलाई आइदेउन
खेल्नलाई आइदेउन
कोप्यृघ्त् व्व्व्।स्म्स्ल्यृक्स्।कोम्

जोवन्को लहर छोपेर यहाँ
मायाको खेती तिमी लाईदेउन

जीवन्को अक्षर कपेर मन्मा
प्रेम्को निसन भनेए लेखाइदेउन

लाज्को लाली पोतेर आइदेउन
मायाको मुहन बोकी ल्याइदेउन

(laajko laali potera aaideuna
pritko bihan odhi chhaideuna) 2

(mohani muskaan lipera aauda) 2
(mayako muhaan boki lyaaideuna) 2

(manako fula saachera aaideuna
mayako maala gaasera laaideuna) 2

(dukhako kaadaa faalera aba) 2
premako kasam hasera khaaideuna
hasera khaideuna


milanko ghumto odhi aaideuna
batasko bato gari chhaideuna

(pidako pahaad forera aajai) 2
(mayalu subas bani chhaideuna) 2

(manako kshitiz katera aaideuna
mutuko dailo thelnalai aaideuna) 2
(natako maalaa unera ahielei) 2

khusiko bhailo khelnalai aaideuna
khelnalai aaideuna
jovanko lahar chhopera yaha
mayako kheti timi laaideuna

jivanko akshar kapera manma
premko nisan bhani lekhaaideuna

laajko laali potera aaideuna
mayako muhan boki lyaaideuna


Udit Narayan Jha
pop