aafno bhanu kaslai (आफ्नो भनुँ कसलाई)


(आफ्नो भनुँ कसलाई यहाँ
पराई तिमी भयौ भने )२
(यति माया गर्दा पनि )२
मलाई छोडी गयौ भने
म त धेरै माया गर्छु
तिमीले छोड्यौ भने
म त मर्छु मर्छु कसम मर्छु...

(संसारका सारा खुशी दिन्छु
तिमीलाई पुग्ने गरी )२
(मन भरि माया तिम्रो
सम्झना छ मुटु भरी )२
म त धेरै माया गर्छु
तिमीले छोड्यौ भने
म त मर्छु मर्छु कसम मर्छु...

(सयौं जुनि तिमीसँगै
जिउँछु पनि भन्दिन म )२
(यो जुनिलाई तिमी बाहेक
अरुको बन्दिन म )२
(आफ्नो भनुँ कसलाई यहाँ
पराई तिमी भयौ भने )२
(यति माया गर्दा पनि )२
मलाई छोडी गयौ भने
म त धेरै माया गर्छु
तिमीले छोड्यौ भने
म त मर्छु मर्छु कसम मर्छु...


Pramod Kharel
pop