Parda pachadi


(je je hune ho hunchha yaha
parda pachhadi nai) 2
lukeera kohi runchha yaha
parda pachhadi nai
je je hune ho hunchha yaha
parda pachhadi nai

(yo rangmanch jhut ho
bhram ho ra bertha ho) 3
(maakuro jaal bunchha yaha
parda pachhadi nai) 2

(khulchhan rahasya sara
khulnu ho jindagi) 2
khulnu ho jindagi
(khulchhan rahasya sara
khulnu ho jindagi) 2
(sutukka kohi sunchha yaha
parda pachhadi nai) 2
lukera kohi runchha yaha
parda pachhadi nai
(je je hune ho hunchha yaha
parda pachhadi nai) 2


Aanand Karki (आनन्द कार्की)
Gajal