Aaj ra rati ke dekhe sapana (आज र राती के देखे सपना)


Aaj ra rati ke dekhe sapana
mai mari gayeko
mai mari gayeko
batash dinu hangako phool
bhui jhari gayeko
bhui jhari gayeko

marsyangdi nadi naramailo
susaairaheko
marsyangdi nadi naramailo
susaairaheko
kaha ho kaha
badalu bhitra ma rohiraheko
ma rohiraheko

wari ra pari gham ra chhaya
majhama piyar
wari ra pari gham ra chhaya
majhama piyar
sansarma janma diyer ishwor
baishma namar
baishma namar

aaj rati ke dekhe sapana
mai mari gayeko
mai mari gayekoSentimental, Oldies