Bhoj Raj Bhatta

गुन्द्रुके बेहोस


गुन्द्रुकेकी बुढी : भैंसीको जिब्रो पकाकी छु खान्छौ?
गुन्द्रुके : नाइँ म कसैको मुख बाट निस्केको कुरा खान्न
गुन्द्रुकेकी बुढी : त्यसो भए अण्डा खान्छौ त

गुन्द्रुके बेहोस :D :D :D :D

#