Menuka Bhandari

किड्नी फेल


डाक्टर्: तपाईको एउटा किड्नी फेल भएको छ ।
(यो सुन्ने बित्तिकै धुर्मुस रुन थाल्यो, केहिबेर रोएपछी आशु पुछ्दै)

धुर्मुस: कती नम्बर नपुगेर फेल भएछ त डाक्टर साप

#