Menuka Bhandari

केटीहरुको फरिया


केटीहरु माथिल्लो तलामा र केटाहरु तल्लो तलामा बस्दा रहेछन । केटीहरुले फरिया धोएर केटाहरुको झ्याल सम्म पुग्ने गरी सुकाएछन । केटाहरु पनि के कम आ आफ्नो पेन्ट धोएर केटीहरुको झ्यालमा सुकाछन । यही वारेमा तिनीहरु वीच झगडा भएछ । झगडा मिलाउन घरमालिक आएछन र भनेछन केटीहरुले आफ्ने फरिया माथि सार्नु र केटाहरुले आफ्ने पेन्ट तल झार्नु ।

#