Menuka Bhandari

अ साँच्चि माल भन्दा याद आयो


२ जना साथी हरु गफ गर्दै थिए ।

पहिलो साथी (केटीलाई देखाउदै) - हेर त क्या sexy माल जादै छ

दोश्रो साथी - अ साँच्चि माल भन्दा याद आयो ,भाउजुको हालखबर के छ नि

#