Menuka Bhandari

राजेश दाइको लाईटर हराएको हुँदा


राजेश दाइको लाईटर हराएको हुँदा दाईले आज सिग्रेट तान्नै पाउनुभएन नी । पछी पो पत्ता लाग्यो दाईको सल्काउने फेल्म (flame) त ओलम्पिक टर्च बाल्न सोची पो लगेको रहेछन।

#