Menuka Bhandari

चाउमिन खान चाहियो रे के


भक्त (महादेव सँग): प्रभु तपाईँ को त्रिशुल खोइ त ?
महादेव: राजेश हमालले लगेको छ ।
भक्त: किन ?
महादेव: चाउमिन खान चाहियो रे के।

#