Enterprenaur

देशद्रोही


सरकार !!
हो म देशद्रोही ह
मलाइ देश निकाला गरेर Australia, USA लगेर छोड्दे हुन्छ

#Funny