इथिकल बोगटी

I love you


Crush: I love you
Me: तर मैले तिमिलाई Crush को नजरले हेरे

#Funny